Freitag, 16. September 2011

Niki A321 OE-LEW

Copyright Photo: NIKI Airbus A321-211 OE-LEW (cn. 4611), (Bruno Geiger 16. September 2011).