Freitag, 26. April 2013

Iberia A319 EC-KKS

Copyright Photo: Iberia Airbus A319-111 EC-KKS (cn 3320) (Peter Schneider 24. April 2013)