Freitag, 14. Juni 2013

Twin Jet Aircraft Ltd. A319 G-NMAK

Copyright Photo: Twin Jet Aircraft Ltd. (Al Kharafi Group) Airbus A319-133X  G-NMAK (cn 2550) (Peter Schneider 14. Juni 2013)